Hvor mye koffein drikker du i forhold til anbefalingene?

Hvor mye er for mye?

Koffein er noe de aller fleste inntar i løpet av en dag, enten i kaffe, te, brus eller en form for en energidrikk. Om du har et sunt kosthold, så er det ingen problem ved å inkludere litt koffein hver dag (1). Men hvor mye er egentlig for mye?

400mg skal i følge U.S. Department of Health and Human Services være den øvre grensen for hvor mye koffein man kan drikke uten at det kan få noen konsekvenser (1). Selv om de også påpeker at det er store forskjeller fra individ til individ (1).

Hvor mye drikker vi egentlig?

Mengden koffein i forskjellig mat og drikke øker og de antar at gjennomsnittlig så drikker vi 310mg +-180mg koffein pr dag (2). Noe som vil si at når gjennomsnittet er så høyt, så er det nok mange som overstiger den grensen ganske kraftig. Folkehelseinstituttet antar at vi i Norge har et gjennomsnittlig inntak ca 500mg (3).

Hvor mye er egentlig 400mg koffein?

Svart kaffe 50-60mg pr 1dl.
Te 20-30mg pr 1dl.
Espresso 120mg pr 1dl.
«Energidrikker» 32mg pr dl.
Cola og pepsi max 15mg pr 1dl.

 

Praktiske eksempler:


Ved å drikke 4 kopper (2dl) kaffe, så vil du være i grensen til hva som er sunt. Drikker du 0.5 med energidrikk, så har du fått i deg 160mg koffein. Hvis du er en stordrikker av brus og inntar 1.5L om dagen, så har du inntatt 225mg koffein. For noen vil dette være altfor mye, mens jeg er helt sikker på at det er noen som leser dette som tenker oh shit.

Konklusjon:

Drikk moderate mengder og vær bevist på at også brus inneholder koffein.

Referanser:
(1) FDA, (12.2018). Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much? Hentet fra url: https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm350570.htm
(2) Penolazzi B, Natale V, Leone L, Russo PM. Individual differences affecting caffeine intake. Analysis of consumption behaviours for different times of day and caffeine sources. Appetite 2012;58:971-7.
(3) FHI, (02.04.2014). Fakta om koffein og koffeinholdige drikker. hentet fra url: https://www.fhi.no/ml/kosthold/fakta-om-koffein/

Posted in ,

Sander Andersen

Sander Andersen er daglig leder og coach i Entirebody. Sander var tidligere Nordisk mester i svømming og har flere års erfaring som toppidrettstrener i svømming. Nå spesialiserer han seg på hvordan å få befolkningen til å få en bedre helse.

Leave a Comment