Konsekvensene av stengte treningssenter i koronaperioden

Stengte treningssenter skal få åpne 15. Juni. Det er hvertfall intensjonen fra regjeringen. Det vil da si at treningssentre har måttet være stengt i over 3 måneder. Dette skaper naturligvis store konsekvenser.

Treningssenterbransjen i dag

I mange år har bransjen båret preg av mye hobby og dugnad. Det har endret seg nå. Treningssenterbransjen er nå en etablert og seriøs bransje i Norge.

5.4 milliarder nok er det bransjen omsetter for, med en margin på 7%. Årlige konkurser holder seg også lavt.

Det er også i de senere årene blitt mer fokus på bransjens samfunnsansvar. Treningssenter er nå en viktig aktør i Norge for å bidra til økt fysisk aktivitet, helse, mestring og glede. Bransjen prøver også å ta en aktiv del i å bekjempe kroppspress. Resultatene av dette viser allerede at flere bruker abonnementet sitt mer en noen gang.
Tallene er hentet fra Virkes rapport: Treningssenterbransjen 2019. 

Blir treningssenter nedprioritert sammenlignet med andre bransjer?

Flere bransjer har allerede fått åpnet, dette gjelder også plasser der mange møtes. Restauranter og puber får åpne før treningssenterne. Det er hvertfall verdt å spørre seg om dette er et riktig valg. Treningssentrene er en viktig sosial arena for mange og ikke minst en aktør som bidrar til å holde befolkningen i aktivitet.

3 av 10 opplyser om at de er i dårligere form nå sammenlignet med før Korona.

Undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion viser at 3 av 10 er nå i dårligere form sammenlignet med før koronaperioden.

Kanskje mest skremmende er utviklingen blant unge under 30 år. I den aldersgruppen oppgir 50% at dem er i dårligere fysisk form nå sammenlignet med før korona. Det er da skremmende å vite at 50% i aldersgruppen 20-29 trener på treningssenter og er den aldersgruppen der det er mest vanlig å trene på treningssenter.

Fysisk inaktivitet er naturligvis et resultat av at Norge stenges ned, med krav om sosial avstand, hjemmetilværelse og stengte treningsmuligheter. Overvekt, fedme og svekket fysisk og psykisk helse, vil derfor utgjøre en økt risiko i befolkningen, sier Clausen.
– Fra artikkelen til Opinion

Inaktivitet og overvekt er den største trusselen vi har i samfunnet når det kommer til helseutfordringer og denne er nå blitt nedprioritert. En rapport fra Menon Economics viser at fedmeepedemien i Norge koster oss ca 68 milliarder kr i årlig.

Konsekvensene av stengte treningssenter er store

Det er selvfølgelig lett å si at man må finne alternative måter å trene på, men vi vet at det å endre vaner tar lang tid. For mange er treningssenter deres foretrukne arena for fysisk aktivitet. Særlig blant unge.

Vi vet også at flere måneder uten å trene gjør det vanskelig å starte igjen. Det er ikke noe hemmelighet at fysisk aktivitet ikke er noe alle elsker, men det er noe alle trenger.

De økonomiske konsekvensene

Mange arbeidsplasser står i fare. Flere treningssenter oppgir av at det er en høy sannsynlighet for konkurs. Personlige trenere og instruktører mistet sin arbeidsplass over natten. Flere har sagt opp sitt abonnement på senterne. Treningssentre åpner igjen i lavsesong og i en periode de færreste begynner å trene.

Dette gir naturligvis store økonomiske utfordringer, da det ikke hjelper å dekke dekke faste kostnader når inntjeningen uteblir.

Veien videre

Smittevern og forberedelser mot neste krise burde være langt fremme i treningssentrenes prioriteringer fremover. Det burde begynne å diskutere flere digitale muligheter i bransjen, slik at bransjen kan være bedre forberedt til en eventuell ny krise.

Hvertfall for denne gang ser det ikke ut til at regjeringen har sett verdien av treningssenterbransjen i et folkehelse perspektiv. Dette har naturligvis straffet bransjen hardt.

Kilder

https://www.virke.no/Statistikk-Rapporter/treningssenterbransjen-2019
/https://opinion.no/2020/04/tre-av-ti-nordmenn-i-darligere-fysisk-form/
https://opinion.no/koronamonitor/

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/05/07/fedme-koster-norge-68-milliarder-kroner-arlig/

Posted in

Sander Andersen

Sander Andersen er daglig leder og coach i Entirebody. Sander var tidligere Nordisk mester i svømming og har flere års erfaring som toppidrettstrener i svømming. Nå spesialiserer han seg på hvordan å få befolkningen til å få en bedre helse.